https://www.youtube.com/watch?v=yoShLlChn-8&t=1355s

FireDAC Nedir?

 • AnyDAC’in Embarcadero “sürüm”ü
 • Universal Data Acces Components

           -Veritabanı geliştirmek için uygulama

           -Delphi ve C++ Builder

 • Yüksek - performans kullanım kolaylığı, kurumsal bağlantı.
 • Universal Data Acces

           -Ancak; birçok belirli veritabanı özelliği ile

FireDac Anahtar Özellikleri

Veri Erişim motoru

   -Kurulum sınıfları + TDataSet bileşenleri

Yüksek Performanslı Veri Erişimi

   -Live Data Window’dan Array DML’e kadar

Birleşik API

   -SQL ayrışımı ve komutları

   -Birleşik hatalar ve işlemler

FireDAC İşbaşında!

 • Live Data Window
 • Options System
 • Monitoring
 • CachedUpdates
 • Array DML
 • Data Type Mapping
 • Recovering Connections
 • Autonic Fields

FireDac Database Erişimi

 • Yüksek Performans, Kolay Kullanım, Kurumsal veri erişimi
 • Universal data access

Demolar

File > New > Multi - Device Application > Blank Application. Boş uygulamamızı açtık. Uygulamamızı kaydediyoruz. Yeni klasör ekliyoruz →Webinar2020.Webinar 2020’nin içine db adında klasör açıyoruz. Unit1’i →uMain olarak değiştiryoruz. Project1 → WebLocalDb olarak isimlendirmesini değiştiryoruz ve kaydediyoruz. Palette > Toolbar1>align >top . Palette >Button1 >align > left - name →btnBaglan. Local veritabanı işlemi yaparken derleme esnasında connection’ın mutlaka kapalı olarak gitmesi  gerekiyor yoksa uygulama açılışta hata veriyor. WebLocalDb’ye sağ tık yapıyoruz >Add new >other > DataModule >Database . DataModule1 > Name → frmDmod  - Unit1 →uDmod. File >use unit > uDmod.pas seçiyoruz. uDmod > Palette > FDConnection1(Bütün veri tabanlarıyla bağlantıyı sağladığımız ana adaptör). Palette >FDPhysSQLiteDriverLink1  ve FDGUIxWaitCursor1 ekliyoruz, bunlar mobil platform için gerekli nesneler üzerinde herhangi bir işlem yapmayacağız. Palette >FDQuery1(Veritabanına sorgu çekmek için koyuyoruz.) ekliyoruz ve bu şekilde kaydediyoruz. WebLocalDb.dproj - Projects → Bu kısmın altına veritabanını eklememiz gerekiyor eklemezsek veritabanını bulamayacaktır, sıfırdan boş bir veritabanı açacaktır ve bunu temizlemesi zor oluyor onun için bu aşamayı kesinlikle atlamayın. Biz önceden oluşturduğumuz veri tabanlarından bir tanesini buraya ekliyoruz, sizde kendi veritabanınızı ekleyin. FDConnection1 >Events >Before connect >FDConnection1BeforeConnect. Gelen kod sayfasını dolduruyoruz;


procedure TFrmDmod.FDConnection1BeforeConnect(Sender : TObject);
begin
{$ IF DEFINED (IOS) or DEFINED (ANDROID)}  // (Eğer işletim sistemi Android yada IOS’sa veritabanının yolunu bu şekilde düzenle diyerek alt satırdaki gibi düzenler.)
FDConnection.ParamStr(‘Dtabase’) := Get Home Path(uygulamayla ilgili bütün dosyaların olması gereken path) + Path Delim + biservis.sqlite(veri tabanımızın adı);
{$ENDIF}

Veritabanını eklediğimiz klasöre gidiyoruz. FDConnection1’e tıklıyoruz ve buradan Windows için ayarımızı yapıyoruz. Driver ID: SQLite (biz bunu kullandık) - Database: Veritabanımızı seçiyoruz. Username :  Kullanıcı adımızı giriyoruz. Test ediyoruz ve bağlantılı başarılı olarak sağlandı, kaydediyoruz. BtnBaglan’a çift tıklıyoruz kod satırına gidiyoruz.


procedure TForm1.btnBaglanClick(Sender : TObject);
begin
   with frmDmod do
   begin
      FDConnection1.Open();
      FDQuery1.Open();
   end;
end.

Design >FDQuery > açılan pencereye →select*from  ……→buraya database’in içindeki tablo isimlerini yazmamız gerekiyor. Bunu hazır bir sql editor’den edinerek yazabilirsiniz.

Firma Bilgileri


Camart Araştırma Geliştirme Yazılım Otomasyon San. Tic.Ltd. Şti.

Mersis no : 3356 7133 6775 9746

info@camartarge.com

Vergi Dairse / no : Pamukkale v.d. 196 074 62 30

Tel : +90 850 333 80 20

İban (TL): TR30 0020 5000 0085 3809 5000 03

Arge :

Pamukkale Üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesi (Teknokent)

Kınıklı mah. Hüsseyin yılmaz cad. no 67

idari bina d blok no g05 Pamukkale / Denizli

İban (USD):TR03 0020 5000 0085 3809 5001 01


Barbaros Mah. Halk Cad. No 47 / 2 34746 Ataşehir İstanbul

İban (Euro):TR73 0020 5000 0085 3809 5001 02

 
Harita verileri ©2015 Google

İletişim

Facebook Pinterest Twitter Google+ Dribbble