https://www.youtube.com/watch?v=zmO3R2vDfew&t=1527s

• IDE KULLANIMI- MENÜLER

File > Multi Device Application- Delphi > Blank Application(Boş uygulama) açarak çalışmaya başlıyoruz.

Windows VCL Application- Delphi: Sadece windowsta çalışan ve daha önceki delphi sürümlerini de destekleyen bir yapı. Windows’un bütün componentlerini kullanabiliyoruz.

Multi Device Application- Delphi: Firemonkey ara yüzünde uygulama geliştiriyoruz.

Workand> Default Layout> Save Desktop. Uygulama araçlarının gelme şekli, istediğimiz şekilde düzenleyerek kaydediyoruz bu düzeni kaydederek her açtığımızda aynı gelmesini sağlayabiliriz.

Palette > Tbutton >>// buton’a çift tıkladığımızda otomatik olarak click event’ine bir procedure açılıyor.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Begin
//buraya direkt komut yazmaya başlayabilirsiniz.
end;
end.

 

// Unit penceresinde herhangi bir komutun baş harflerini yazdıktan sonra “Ctrl + Space ” ile eklenmiş olan kütüphanelere ait yazabileceğimiz tüm komutları listeleyen bir pencere açılır buradan uzun uzun komutu yazmadan istediğimiz komutu seçebiliriz.

İlk komutuzu yazarak başlıyoruz.

 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShowMessage(‘Merhaba Delphi ’);
end;

 

Shift+ Ctrl + F9 ile derliyoruz. Açılan pencerede button’a bastıktan sonra ekrana Merhaba Delphi yazısı yazdırılır ve kodumuz çalışmış olur.

Delphi ile ilgili 3.parti bir companente ihtiyaç duyarsak;

Tools >Getit Package Manager’ ı seçerek ücretli ya da ücretsiz birçok tool’a ulaşabiliyoruz. Proje örnekleride var onlarıda kullanabiliyoruz.

• KISA YOLLAR

Target platforms kısmından uygulamanın android, ios… çalışması gerektiğini belirleyebiliriz. 3.Parti kütüphane ekleme işleminde target platformstan ekleyebiliriz ya da uses kısmına ekleyebiliriz. Otomatik olarak kütüphaneler gelecektir.

Tool Palet:hazır bulunan kütüphaneler mevcut görsel ya da görsel olmayan bütün kütüphanelere tool paletten ulaşabiliriz.

Örnek Yapalım:

Palette > TBtutton > TPanel ekliyoruz. Button1’i keserek panele ekliyoruz. Structure üzerinden de Button1’i panele ekleyebiliriz büyük projelerde bu yöntem kolaylık sağlar.Bundan sonra Button1 in ana nesnesi(parent) Form1 değil Panel1 olmuş olur. Palette > TButton(Button2’yi ekledik).

Button2 > Object inspector > Properties > Name→BtnYeni (Buradan Button2nin adını değiştiriyoruz).BtnYeniye çift tıkladığımızda procedurenin verdiği isim;

 
procedure TForm1.BtnYeniClick(Sender:TObject);
begin
end;

 

Şablonun event kısmında siz bir değişiklik yapmazsanız otomatik olarak kendisi yukarıdaki gibi isim veriyor.Tekrar buton yerleştirelim Palette > TButton. Button4> event>> onClick= HesapYap yazıyoruz.Buttona çift tıkladıktan sonra aşağıdaki procedurenin açıldığını görüyoruz.

 

procedure TForm1.HesapYap(Sender:TObject);
begin
end;
end.

 

Değişkenlerimizi begin kısmının üstünde ‘var’ yazarak tanımlıyoruz.Ve sonrasında kodumuzu yazıyoruz.

 10.3 ten sonraki sürümlerdeki özellik: herhangi bir yerde var yazarak istediğimiz değişkeni

tanımlayabiliyoruz.

 

procedure TForm1.HesapYap(Sender: TObject);
var
a : integer;
b,d : Real;
begin
a : = 1;
b : = 2;
d : = 3;
d : = a + b; //(a+b’yi bir fonksiyonda toplatıyoruz.)
ShowMesaage(FloatToStr(d));
end;
end.

 

Shift +Ctrl+ F9 ile derliyoruz. Buttonumuzun clickine basarsak toplamımızı görüyoruz.

 

Kısa yollara geçersek;

for döngüsü için for yazdığımızda tek tab’a basarsak default olarak tanımlanmış for işlemi gelir. Tekrar tab’a basarsak bizim yerimize bir ‘i’ değişkeni tanımlar. Görüntüsü aşağıdaki gibidir;

 

procedure TForm1.BtnYeniClick(Sender:TObject);
var
I: Integer
begin
for I : = Low to High do
end;

 

Bu I değişkenini tanımlamak zorunludur.Bu I değişkeni sadece BtnYeni de geçerli olan bir variable(değişken) olacaktır. Local bir variable olarak tanımladığı için sadece BtnYeni de geçerlidir.

For yazıp Ctrl+ Space ‘ e basarsak for ile yapabileceğimiz bütün olaylar gelir. İf ile buna örnek verirsek;

if yazıp tab’a basarsak → if True then //satırı gelir. burada sadece if ten sonraki satır çalışır.

if yazıp Ctrl + Space ‘ e basarsak çıkan seçeneklerden seçebiliyoruz. Biz template if if(no begin/end) seçtik. Gelen ekran;

 


if True then
begin
//Kaç satır yazmak isterseniz yazabilirsiniz.
end;
end.

 

İf-else’i seçersek ;

 

if True then
then code here //(then’den sonraki tek satır çalışır.)
else
else code here // else’den sonraki tek satır çalışır.

if yazıp Ctrl + Space → template ifeb if then else seçersek;

 

if True then // if ‘ten sonra şartı sağlıyorsa begin bloğundaki tüm komutlar çalışır.

begin
end
else // else’ den sonra şartı sağlıyorsa elseden sonraki begin bloğundaki bütün komutlar çalışır.
begin
end;

Başka bir kısa yol: Buradaki fonksiyonların ‘header’larına gitmek istersek “Shift+Ctrl+↑” kullanıyoruz.

Headerlardan kod kısmına geçmek istersek “Shift +Ctrl + ↓” kullanıyoruz.


Public kısmında kendimize ait bir procedure tanımlamak istersek;
 
public
{Public declarations}
procedure MesajVer;
end;

 

Yazdıktan sonra Shift + Ctrl +C basarsak MesajVer fonksiyonunun headerlarını aşağıya otomatik olarak tanımlayacaktır.

 


procedure TForm1.MesajVer;
begin
end;

 

 Yazım dizimine göre yazmadığımız komutlar için” Ctrl+D” tuşuna basarak satırların düzenlenmesi sağlanacaktır.

 "Ctrl + S"Yaptığımız çalışmayı kaydeder.(Herhangi bir sorunla kapandığında(internet kesintisi vs.) nereden devam etmek istediğimizi soruyor ve kaldığımız sayfaya ulaşabiliyoruz.)

 Public kısmına tanımladığımız procedureler, fonksiyonlar programın diğer kısımlarında da kullanabileceğimiz yerlerdir.

 Private kısmında kullanılan procedure ve fonksiyonlar ise bu forma has procedure ve fonksiyonlar olur.

 

Örnek Yapalım:

Design ekranına gidip button ekliyoruz Button3;

 

procedure TForm1.Button3Click(Sender :TObject);
begin
MesajVer;
end;

 

 

 


procedure TForm1.MesajVer;
var a,soyad : string;
begin ad : = 'ali';
soyad := 'ak';
ShowMessage(ad + ' ' + soyad); //(Fonksiyonun üstüne gelince sadece
string değişken döndürdüğü yazıyor.) end;
end.

Shift +Ctrl +F9 ile derliyoruz.Derledikten sonra Button3'e basınca ali ak çıktısını görüyoruz.

Fonksiyon Örneği;

 

public
function Topla (a,b : integer);
end;

 

Shift + Ctrl + ↓ (Fonksiyonlarımızın headerlarını tanımlamış oluyor delphi)

 

function TForm1.Topla(a,b : integer): integer;

Begin
Result := a+b;
end;
end.

 

Çalıştırmadan önce bir button daha ekliyoruz. Button4 →Buttonun ismini değiştirmek için Object inspector >> name → BtnTopla yazarak çift tıklıyoruz. Açılan kod sayfası BtnToplanın Clicki olarak gelir.

 

procedure TForm1.BtnToplaClick(Sender:TObject);
begin
end;

 

Fonksiyonumuzu çağırmak için bir değişken daha tanımlayıp topla fonksiyonunu çağırıyoruz;

 

procedure TForm1.BtnToplaClick(Sender: TObject);
var
toplam: integer
begin
toplam : = Topla(10,20);
showMessage(toplam.ToString); //(Direkt olarak stringe çeviriyor.)
end;

 

Çalıştırıyoruz BtnToplaya tıklayarak 30 çıktısını ekranda görüyoruz.

• DEBUG İŞLEMİ

Fonksiyon örneği üzerinde yapıyoruz.

 

procedure TForm1.BtnToplaClick(Sender: TObject);
var
toplam: integer
begin
toplam : = Topla(10,20);//( bu satırın başını işaretliyoruz kırmızı işareti görüyoruz.)
showMessage(toplam.ToString);
end;

Sonrasında F8(step over) debug ile derliyoruz.Açılan ekranda programla ilgili satır satır işleyiş notları gözüküyor.Hiçbir satırda durmadığını görüyoruz çünkü bizim istediğimiz satıra geldiğinde duracak. BtnTopla butonuna tıklıyoruz ve seçtiğimiz satıra girmeden geçiyor F8'e basıyoruz toplamı 30 olarak döndürüyor.

Daha detaylı bir debug işleminde;

Önceki debug işlemindeki toplam ve result satırlarını işaretliyoruz. F8 ile debug modda derliyoruz. BtnTopla fonksiyonunu çalıştırıyoruz ve random bir değer görüyoruz çünkü hiçbir işlem yapılmamış. Değişkeni seçip add watch list'de seçtiğimiz değişkenlerin değerlerini görüyoruz. Örneğin a + b yi seçersek a = 10 b = 20 olduğunu görebiliriz.

• DÖNGÜLER : Bir işlem tekrar tekrar yapılacaksa döngü kullanılır. şartlı yapılacaksa if komutu ile kullanılır. Tool Palette >> TabControl ekliyoruz. Tab Controll sağ tuş ile >> Item Editor. Item Editor açılan penceresinde >> Add Item ekliyoruz 2 tane. Structureden formun üzerine eklediğimiz nesneleri seçiyoruz TabItem'a ekliyoruz. TabItem'ın Align'ını client seçiyoruz.object inspector > properties > align.

https://www.youtube.com/watch?v=zmO3R2vDfew&t=1527s

Firma Bilgileri


Camart Araştırma Geliştirme Yazılım Otomasyon San. Tic.Ltd. Şti.

Mersis no : 3356 7133 6775 9746

info@camartarge.com

Vergi Dairse / no : Pamukkale v.d. 196 074 62 30

Tel : +90 850 333 80 20

İban (TL): TR30 0020 5000 0085 3809 5000 03

Arge :

Pamukkale Üniversitesi teknoloji geliştirme bölgesi (Teknokent)

Kınıklı mah. Hüsseyin yılmaz cad. no 67

idari bina d blok no g05 Pamukkale / Denizli

İban (USD):TR03 0020 5000 0085 3809 5001 01


Barbaros Mah. Halk Cad. No 47 / 2 34746 Ataşehir İstanbul

İban (Euro):TR73 0020 5000 0085 3809 5001 02

 
Harita verileri ©2015 Google

İletişim

Facebook Pinterest Twitter Google+ Dribbble